واحد روابط عمومی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. واحد های شهرداری
  4. chevron_right
  5. واحد روابط عمومی
null

مهندس....

مسئول امور مالی- اداری شهرداری .....


معرفی واحد روابط عمومی:

بر اساس آئین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی، اهم فعالیت‌های روابط‌عمومی هر وزارتخانه یا سازمان، اجرای سیاست‌های اطلاع رسانی سازمان، همکاری با رسانه‌‌های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکرد‌های بخش‌های مختلف،پاسخگویی به ابهام‌ها و اطلاع‌رسانی درخصوص آن دستگاه، تهیه و اجرای طرح ‌های تبلیغاتی سازمان، اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها، ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان دستگاه مربوط ازطریق برگزاری جلسات داخلی، نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه، مدیریت پایگاه‌های اطلاع رسانی الکترونیک دستگاه و افکارسنجی عمومی و دستگاهی است. همچنین وظیفه مستند سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در سازمان با روابط عمومی می باشد.

شرح وظایف:

  • شناساندن اهداف،سیاست های و کارکردهای شهرداری به شهروندان
  • ایجاد حفظ و تقویت حسن شهرت، اعتبار و حیثیت برای شهرداری
  • ایجاد و تقویت رضایتمندی در شهروندان و سنجش مستمر آن
  • ایجاد و تقویت تفاهم بین کارکنان و مدیران
  • ایفای نقش ارتباطی بین مردم و شهرداری
  • زمینه سازی برای حضور شهردار در تجمعات مردمی،علمی و…..
  • نظر سنجی مستمر و گردآوری دیدگاههای مختلف شهروندان درباره
  • شئون مختلف شهرداری و بهره گیری مطلوب از اطلاعات حاصله در جهت
  • بهبود شرایط و عملکرد شهرداری
  • ایفای نقش سخنگویی برای شهرداری وارتباط مستمر با اصحاب رسانه ای
  • اطلاع رسانی جامع درباره شئون مختلف شهرداری در غالب های گوناگون
  • مشارکت و همکاری و زمینه سازی برای تصریح و تسهیل در تحقق اهداف
  • مشارکت در فرایند تصمیم گیریهای شهرداری
  • مشارکت در فرایند برنامه ریزهای شهرداری
  • توسعه فضای مردم سالاری در شهرداری
  • تقویت حس تعلق سازمانی در کارکنان شهرداری
  • نهادینه کردن رویکرد پژوهش مداری در روابط عمومی بر حسب ضرورت
  • ایفای نقش مشورتی برای مدیران شهرداری در سطوح مختلف
  • ایفای نقش مناسب در شرایط ویژه (مشارکت در مدیریت بحران)
  • مدیریت رویدادها و توجه و ایفای نقش موثر در مناسبتهای ملی و مذهبی
  • آگاهی مستمر محیطی و اشراف بر تحولات برون سازمانی و شناسایی و پیگیری مسائل مختلف شهری
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست