مردم شناسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مردم شناسی

مردم بخش قهدریجان زبان و گویش محلی خاص خود صحبت می کنند. البته این گویش در بین افراد مسن بیشتر رواج دارد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست