دوره سوم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دوره سوم

به ترتیب از راست به چپ:

۱- خانم کبری زمانی

۲- آقای عبداله غفوری

۳- آقای رحیم اسماعیل ز اده

۴- آقای عبداله سلمانیان

۵- آقای محمد غلامی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست