آب و هوا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آب و هوا

رودخانۀ زاینده رود از سمت جنوب غربی وارد شهرستان فلاورجان شده است. پس طی مسیری حدود ۲۵ کیلومتر از سمت شمال شرقی خارج می شود. این جریان با عبور خود؛ نقش بسزایی در تعدیل آب و هوای شهرستان دارد. از نظر آب و هوایی، شهرستان دارای آب و هوای نیمه بیابانی، با تابستان های گرم و زمستان های نیمه سرد می باشد. بالاترین رقم حداکثر مطلق درجه حرارت طی دورۀ ۱۲ ساله (۱۳۶۵-۱۳۵۳) ۴۱+ درجه سانتیگراد گزارش شده است.  کمترین رقم حداقل مطلق طی این مدت ۵/۱۸- درجه سانتیگراد بوده است. متوسط حداکثر در این مدت۷/۲۲+ درجه سانتیگراد میباشد. در متوسط حداقل درجه حرارت طی این مدت ۱/۶+ درجه سانتیگراد بوده است. معدل متوسط سالیانه درجه حرارت در این مدت ۴/۱۴+ درجه سانتیگراد است. متوسط آمار ۱۲ ساله، بارندگی ۲/۱۴۲ میلیمتر گزارش شده است.  حداکثر آن مربوط به فصل زمستان و اوایل بهار می باشد.

اطلاعات حاصل از ایستگاه های هواشناسی آب و هوای منطقه را معتدل دارای رطوبت نسبی برآورد نموده اند. عبور رودخانه زاینده رود از این خطه موجب رونق و حاصلخیزی خاک منطقه شده است. به طور کلی بخش اعظم بارندگی های منطقه مرتبط با جریانات مدیترانه ای است. این بارش ها از سمت غرب و اوایل پاییز تا اواسط بهار این منطقه را تحت تاثیر خود  قرار می دهد. به علت موقعیت خاص منطقه که در پناه نواحی غربی واقع شده است. بخشی از توده های مرطوب قبل از رسیدن به منطقه رطوبت خود را از دست می دهند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست