معرفی مدیران شهرداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی مدیران شهرداری
تصویر نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
یوسف سلمان زاده مسئول حراست ۳۷۵۰۲۷۰۰
سید مصطفی ایزدی مسئول دفتر شهردار ۳۷۵۰۰۰۰۶
مهدی برومی مسئول مالی ۳۷۵۰۲۷۰۰
احمد جان نثاری مسئول خدمات شهر و فضای سبز ۳۷۵۰۲۷۰۰
علیرضا جعفرزاده مسئول روابط عمومی و فناوری اطلاعات ۳۷۵۰۲۷۰۰
علیرضا داودی کارپرداز ۳۷۵۰۲۷۰۰
محسن قهارزاده مسئول درآمد و ماده صد ۳۷۵۰۲۷۰۰
علیرضا کریم دوست مسئول شهرسازی ۳۷۵۰۲۷۰۰
منصور اسکندری مسئول طرح تفصیلی ۳۷۵۰۲۷۰۰
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست