معرفی شهرداران قبلی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی شهرداران قبلی

((  اسامی شهرداران قهدریجان  ))

آقای محمد توکلی از تاریخ۱۳۴۷/۶/۹ به مدت ۵ سال و ۲ ماه

آقای مرتضی نایب زاده از تاریخ  ۱۳۵۲/۸/۳ به مدت ۱ سال و ۱ ماه

آقای نعمت اله انتشاری از تاریخ ۱۳۵۳/۹/۷  به مدت ۴ سال و۳ ماه

آقای فریدون کرمی از تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۴  به مدت ۱ سال و ۶ ماه

آقای سید رضا ابطحی از تاریخ  ۱۳۵۹/۶/۱۶  به مدت ۶ ماه

آقای یوسف صفار سامانی از تاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۸  به مدت۲ سال و۵ ماه

اقای محمد کجوری از تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱ به مدت ۱سال و ۱۰ماه

آقای مرتضی شیرعلی از تاریخ ۱۳۶۴/۳/۵ به مدت ۲ سال و۹ ماه

آقای علی اکبر سلیمی از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۹ به مدت ۳ سال

آقای محمد حسین امین جعفری از تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۵  به مدت۴ سال و۴ ماه

آقای علیرضا کربلایی از تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۴  به مدت ۱ سال و ۵ ماه

آقای برزو سلیمانی از تاریخ ۱۳۷۵/۹/۱۴ به مدت ۶ ماه

آقای علیرضا ابراهیمی از تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۶ به مدت ۲ سال و۱ ماه

آقای رجبعلی کاظمی از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱  به مدت ۴سال و۲ماه

آقای علی مشرفی از تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۹  به مدت ۴ سال

آقای محمد جعفرزاده از تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳  به مدت ۴ سال و ۹ ماه

آقای حسین صابری تهرانی از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱ به مدت ۱ سال و ۲ماه

اقای مهدی غلامی از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱  به مدت ۲ سال

آقای حسین سلیمانی پور از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۴  به مدت ۱سال و۹ ماه

آقای حبیب قاسمی از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ به مدت ۱ سال و دو ماه

آقای مجید زمانی از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۴  به مدت ۲ سال

آقای محسن صدرالدین کرمی از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۵  ادامه دارد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست